Hem :: Försaljningsvillkor

Försaljningsvillkor

Försäljningsvillkor Giltiga per 2009-10-21


Tillämplighet
Trådlöst i Sverige HB:s nedan kallat Trådlöst Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Trådlösts hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Trådlöst publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras på Trådlösts hemsida utgör Trådlösts ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Trådlösts hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.


Pris och Betalning
Priserna på Trådlösts hemsida uppdateras kontinuerligt. Frakt och postförskottsavgifter tillkommer. Priserna är angivna i svenska och danska kronor. Trådlöst äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Trådlöst och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott (max 2 000 kr inkl moms), Payer (kort och bankbetalning), Payson, eller förskottsbetalning. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. All egendom förblir Trådlösts egendom tills full betalning har erlagts. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 50:- samt vid krav 160:-. Betalning kan även erläggas genom förskottsbetalning till vårt bankkonto i Handelsbanken eller vårt BankGiro. Kontant betalning tas ej emot utan särskild överenskommelse och endast på mindre belopp.
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. 
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utstående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + ev. uppkommen fraktkostnad.
Trådlöst har äganderättsförbehåll på vara tills full betalning har erlagts. 

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av Trådlöst då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan avhämtas hos Trådlöst om särskild överenskommelse ingås.


Leverans
Order mottagna före klockan 11.00 på lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Detta garanterar dock ej påbörjan av transport utan beror på lagerstatus och orderns art.
Trådlöst anlitar Schenker, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans.

Särskilda villkor Posten
Vid leverans med Postens Företagspaket så gör Posten normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst på 020-340 340 till en extra kostnad enligt postens prislista. För postpaket kan utkörning ej beställas. 
Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer, så kan inte leverans ske med Företagspaket utan sker då istället med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst. 
Till privatpersoner levereras godset med brev direkt hem (vid skrymmande brev kan det i vissa fall aviseras av posten som stort brev och måste då hämtas upp på postkontoret), postpaket till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg eller Hempaket som levereras direkt hem till dig mellan 17-20. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner. Leverans till privatpersoner sker som regel tidigast 1-2 dagar efter beställning då Posten skall avisera paketet. Avisering sker också i de fall då Posten ej lyckats lämna ut försändelse som skickats till företag med Företagspaket. 

Särskilda villkor Schenker
Vid leverans med Parcel så gör Schenker normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:30 vardagar, finns ingen på plats aviseras paketet. Ny utkörning kan beställas via Schenkers kundtjänst till en extra kostnad enligt Schenkers prislista.
Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer, så kan inte leverans ske med Schenker utan då aviseras godset. Aviseringen medför extra kostnader för adressundersökning.
Privatpersoner kan inte nyttja tjänsten Parcel, de hänvisas till Privpak, Hem dag eller Hem kväll. I Hem dag och Hem kväll ingår avisering och utkörning. För Privpak till ombud kan utkörning ej beställas.
Kan försändelsen inte levereras inom fyra (4) dagar tar Schenker ut lagerhyra beroende på sändningens storlek.
Samtliga extrakostnader faktureras av Trådlöst i efterhand. 
Privpak tillåter max 20 kg, ett kolli per sändning. Om vikten överstiger detta måste man välja Hem dag eller Hem kväll. Väger ett enskilt odelbart kolli över 30 kg skall alternativet Comfort väljas. Detta meddelas kunden på produktens beskrivningssida. 

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Trådlöst öppet köp under 30 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes den ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. 
Vid återköp skall kund ersätta Trådlöst:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 100 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Trådlöst eller faktureras separat.
Vid återköp ska kund kontakta Trådlöst via hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Trådlöst till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Trådlöst vara betald samt skall ordersedel eller faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Trådlöst utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.
Återköpet är godkänt först när Trådlöst mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. 
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs. ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. 


Outlöst försändelse 
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Trådlöst debiteras en avgift om f n 100 kr plus moms + ev. uppkommen fraktkostnad.


Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal 
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal m.m. närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Trådlöst lämna eller sända ett meddelande om detta inom 30 dagar ( normalt enl. distansavtal 14 dagar) från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram eller för varor specialbeställda eller specialgjorda för kunds räkning. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag enl konsumentköpslagen. Trådlöst tillämpar dock även mot företag öppet köp på 30 dagar.
Vill konsument utöva ångerrätt ska kund kontakta Trådlöst via hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 30 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Trådlöst till handa. Detta är för att underlätta identifiering och administrering av återköpet och att inga misstag med bortkomna varor ska förekomma. Varor som skickas in till Trådlöst kan ej ansvaras för.
Läs hela lagtexten » 

Garanti
Trådlöst lämnar 2 års garanti på alla egna produkter. På övriga tillverkare lämnas av respektive tillverkare angivna garantier, Trådlöst lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.


Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.


Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Trådlöst omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Trådlöst rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Trådlöst på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Trådlöst. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.
Vid reklamation skall kund kontakta Trådlöst:s kundservice på telefon 042-4499340, via e-post till info@tradlost.se eller via Trådlösts hemsidan och skapa en retur (RMA). Man loggar in i shopen och går till orderhistorik. Söker rätt på den ordern där artikeln finns som man vill returnera och fyller i en returförfrågan. Bekräftelse av retur är giltigt under 30 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Trådlöst till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Trådlöst vara betald samt skall retursedel medfölja jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan. Returer skall återsändas i originalförpackning eller liknande, väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong) samt packat med stötupptagande material runt produkten för att skydda den mot stötskador där så krävs. . Återköpet är godkänt först när Trådlöst mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Trådlöst förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten Företagspaket via telefon 020-340 340 och till Trådlöst på telefon 042-4499430 eller e-post info@tradlost.se.
Reklammationer eller fel som inte har påpekats inom 3 månader samt att vi har bekräftat kan inte godtas. Detta då möjligheterna att utreda dessa ärenden i många fall är ytters begränsade bl.a. pga. fraktbolagens villkor. 

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Trådlöst ansvarar för, åtar sig Trådlöst att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen. Trådlöst äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Trådlöst:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Trådlöst bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.
I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Trådlöst kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Trådlöst. Trådlöst har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. 


Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Trådlöst rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. 


Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.


Övrigt 
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.
Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på Trådlöst:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti m.m. annat än där så är direkt angivet.
Trådlöst förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Trådlöst friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. 
Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post. Orderbekräftelsen är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.


Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.tradlost.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.
Trådlöst förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Trådlöst friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Trådlöst förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.
Trådlöst och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Trådlöst ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.
Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Trådlöst därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.tradlost.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Trådlöst.
Delar av Trådlöst:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Trådlöst:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Trådlöst. 


Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Trådlöst och Trådlöst bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Trådlöst tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Trådlöst av aktuell webbplats.


Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server 
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från Trådlöst eller respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.
Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.
Eventuella överträdelser kommer att beivras.
Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.
Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Trådlöst från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.
Trådlöst ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.